Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Kiliaro AB

12 sep - 26 sep 2022Optionsinlösen

Kiliaro är ett teknikföretag som tillhandahåller en social bildgalleri-app med tillhörande molnlagringstjänst.

Appen gör det möjligt för privatpersoner att automatiskt dela bilder och video med andra samt att interagera socialt kring innehållet. På det viset kombinerar appen funktionen av lagring från en vanlig bildgalleri-app med interaktionen från social-media-appar. Kiliaro erbjuder obegränsad lagring till ett lågt pris, endast 19 kr/månad, och har högt ställda krav på integritet och säkerhet. Kiliaro finns i gratisversion, med möjlighet att uppgraderas till premiumversion. Bolagets idag drygt 10 000 användare, varav cirka 3 000 är betalande, har genererats av samarbeten med Tele2 samt genom organisk tillväxt. Bolaget är redo för att lanseras fullt ut på den svenska marknaden och under kommande år på utvalda målmarknader internationellt. Visionen är att bli nästa generationens bildgalleri-app.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 12 september - 26 september 2022

Pris per aktier: 6,60 SEK

Handel med teckningsoptioner: Till och med den 22 september 2022

Erbjudandets omfattning: Om samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas tillförs bolaget cirka 10,4 MSEK.

Likviddag: 26 september 2022

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Finansiella rådgivare: Sedermera Corporate Finance

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).