Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

MeeW A/S

21 feb - 7 mar 2023IPO

Teckning av aktier i MeeW’s IPO

Meew A/S är ett danskt techbolag som nu genomför en IPO inför kommande notering på Spotlight Stock Market. Första dag för handel är planerad till den 16 mars 2023.

Anmälan om teckning av aktier

Anmälan om att teckna aktier i IPO:n måste ske via din bank.  Nordnet är selling agent och genom deras hemsida är du garanterad att kunna genomföra din anmälan. Du kommer direkt till Nordnet här.

Om du har en annan bank än Nordnet behöver du kontakta banken för att kontrollera om de kan genomföra teckningen åt dig.

Om du är en investerare med ett konto i Danmark, ska följande banker kunna göra anmälan åt sina underliggande kunder: Danske Bank, Nordea, Arbejdernes Landesbank, Sparekassen Sjælland-Fyn och Jyske Bank. Listan är dock inte fullständig så vi ber dig kontakta just din bank för att kontrollera om de kan genomföra teckningen åt dig.

Om din bank inte kan genomföra anmälan åt dig rekommenderar vi att du skapar ett konto hos Nordnet och gör din anmälan genom dem. Du kommer direkt till Nordnet här.

Anmälningssedeln under ”Emissionsdokument” ska inte skickas till Nordic Issuing, utan till din bank.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 21 februari - 7 mars 2023

Pris per aktie: 8,25 DKK

Minsta teckningspost: 500 aktier (motsvarande 4 125,00 DKK)

Emissionsvolym: Total emissionsvolym motsvarar högst 18.5 DKK

Värdering (pre-money): 40.3 DKK

Planerad första dag för handel: 16 mars 2023

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Finansiell rådgivare: Seahouse Capital

Emissionsdokument

  Memorandum Subscription form Teaser

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).