Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Powerswap AB (publ)

Tillbaka till alla uppdrag

Powerswap AB (publ)

17 mar - 14 apr 2021Nyemission av aktier (onoterat)

Powerswap AB(publ.) har utvecklat och patenterat ett system för automatiskt batteribyte för elbilar, som förväntas få stort genomslag och som kommer att snabba upp övergången till en elektrifierad bilflotta. Istället för att uppsöka en laddstolpe och ansluta en sladd, så stannar föraren vid en batteribytare och beställer byte via en mobilapp. Bytet genomförs på 3 minuter och hela proceduren görs i Drive-thru.

Systemet tar bort alla återstående svagheter som nuvarande elbilar har med sig med sig. Högt inköpspris, långa laddtider, räckviddsångest och otillräcklig infrastruktur för laddning.

Ett konsortium bestående av oljebolag, elbolag, systemleverantörer är under uppbyggnad för att under två år installera 1000 batteribytare på en tredjedel av Sveriges bensinstationer.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 17 mars - 14 april 2021

Teckningskurs: 6,60 SEK

Minsta teckningspost: 500 (motsvarande 3 300,00 SEK)

Emissionsvolym: 9 999 000,00 SEK

Värdering pre-money: 38 736 469,00 SEK

Likviddag: I samband med teckning, senast den 14 april 2021

Tilldelning: Först till kvarn

Teckningsperioden är förlängd en (1) vecka och sträcker sig nu till och med den 14 april 2021.

Powerswap AB har utvecklat ett system för helautomatiskt batteribyte (Power Swap), där urladdade elbilsbatterier byts mot fulladdade på under tre minuter – kortare tid än det tar att fylla en fossildriven bil med bränsle. Med hjälp av systemet kan en heltäckande laddinfrastruktur byggas på kort tid till en kostnad som motsvarar en tiondel av kostnaden för att installera ett motsvarande nätverk av laddstolpar.

Funktionen erbjuder elbilsföraren att köra in vid bytesstionen och stanna vid en batteribytare (BBS) på liknande sätt som man idag kör in på en biltvätt. Genom en mobilapp beställs och genomförs sedan batteribytet av ett eller två batterier, utan att föraren behöver gå ur bilen, eftersom systemet arbetar i Drive-thru.Power Swap, tillsammans med traditionell sladdladdning för de som har möjlighet vid hemmet, skapar en laddningsfunktion som möter bilisternas krav på tillgänglighet och laddningstid samtidigt som det ger en förbättrad bekvämlighet utan att behöva hantera laddningskablar.

Emissionsdokument

  Memorandum Penningtvättsformulär

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).