Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Qlife Holding AB

Tillbaka till alla uppdrag

Qlife Holding AB

3 maj - 31 maj 2021Optionsinlösen

Qlife Aps grundades i Köpenhamn av Thomas Warthoe, Peter Warthoe, Lars Bangsgaard och Ebbe Finding. Grundarteamet har spenderat de senaste 20 åren inom medtechindustrin där de utvecklat små högteknologiska IVD (In vitro-diagnostik)-enheter i samarbete med större internationella bolag, och har genom åren tillskansat sig djupa kunskaper och stor erfarenhet inom produktutveckling, regulatoriska processer och bolagsbyggande.

En professionell styrelse tillsattes 2019 i samband med ett kapitaltillskott på fem miljoner danska kronor från danska Preseed Ventures, KMD Ventures och två svenska privata affärsänglar. En emission innan notering gjordes i augusti 2019, vilket inbringade 18 MSEK till företaget.

Under 2019 erhöll företaget certifieringen ISO 13485:2016, därmed lever Qlife upp till alla krav för tillverkning och försäljning av in-vitro diagnostiska analysatorer och reagens. De första kapslarna i Egoo systemet CE märktes för professionell användning tidigt 2020.

Företaget har sökt patentskydd för nyckeldelar av teknologin; företagets organisation består i dag av 39 personer.

Qlife Holding AB bildades i oktober 2019, och är via en apportemission 100% ägare av Qlife Aps.

Qlife Holding AB genomförde en IPO i februari 2020 och tillförde bolaget 55 MSEK. Bolaget är noterat vid Nasdaq, First North Growth Market, Stockholm från den 2 mars 2020.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 3 maj - 31 maj 2021

Handel med TO 1: Till och med 27 maj 2021

Teckningskurs: 17,50 SEK

Emissionsvolym: Det finns 4 472 600 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Invent Medic högst cirka 39,1 MSEK före emissionskostnader.

Det finns 4 472 600 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att genom två (2) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i Qlife Holding AB till en kurs om 17,50 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden 3 maj till 31 maj 2021. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 31 maj 2021.