Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Sensor Alarm Norden AB

Tillbaka till alla uppdrag

Sensor Alarm Norden AB

24 mar - 7 apr 2021IPO

Sensor Alarm har på kort tid etablerat sig som en utmanare på den svenska marknaden för hemlarm med sin banbrytande teknik och har i dagsläget över 2 000 betalande kunder. Sensor Alarm erbjuder en ny generation av hemlarmsteknik som ersätter behovet av magnetkontakter, kameror och rörelsedetektorer. Grundteknologin, som bygger på avancerad lufttrycksteknik, är väl beprövad och har bland annat använts inom gruvindustrin. Bolaget har anpassat och vidareutvecklat tekniken för att passa hemlarmsmarknaden. Med bara en smart enhet som läser av lufttrycket i en byggnad, registrerar larmet omedelbart lufttrycksförändringar, som exempelvis om en dörr öppnas, bryts upp, eller om en fönsterruta krossas.

Anmälan om teckning av aktier är bindande och ska ske via din bank/förvaltare genom att följa deras rutiner och riktlinjer. Det är inte möjligt att skicka in en anmälningssedel till Nordic Issuing. Observera att inte alla banker/förvaltare erbjuder sina kunder att teckna i emissionen.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 24 mars 7 april 2021

Teckningskurs: 8,00 SEK per aktie

Minsta teckningspost: 660 aktier (motsvarande 5 280,00 SEK)

Emissionsvolym : Erbjudandet omfattar högst 2 800 000 aktier, motsvarande cirka 22,4 MSEK

Antal aktier innan nyemission: 5 332 500 aktier

Värdering (pre-money): Cirka 42,7 MSEK

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 11,4 MSEK, motsvarande cirka 51 procent av den totala emissionsvolymen

Marknadsplats: Aktien i Bolaget är planerad att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 23 april 2021

ISIN: SE0015657663

Emissionsdokument

  Memorandum Teaser

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).