Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Skånska Spritfabriken

Tillbaka till alla uppdrag

Skånska Spritfabriken

7 feb - 21 mar 2022Nyemission av aktier (onoterat)

Bli delägare i Sveriges mest klimatsmarta destilleri!

Skånska Spritfabriken är en dryckesproducent som erbjuder flertalet internationellt och nationellt prisbelönta drycker som gin, tonic, äppeldestillat, och single malt whisky. Med lokala råvaror och en hållbar tillverkning utan onödiga tillsatser minimerar de miljöpåverkan och skapar nya smaker av det som växer omkring sig. De är marknadsledande i Norden på Alkoholfri Gin & Tonic (färdig drink).

Det nya destilleriet i Sandby blir Sveriges mest klimatsmarta.

Syftet med emissionen är att tillföra rörelsekapital och skapa förutsättningar för fortsatta investeringar och möjliggöra expansionen samt att färdigställa destilleriet i Södra Sandby.

Skånska Spritfabriken är en registrerad bifirma i XO Sweden Wines & Spirits AB (publ).

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 7 februari - 21 mars 2022

Teckningskurs: 125 SEK per B-aktie

Betalning: Betalning av de nyemitterade aktierna ska ske i samband med teckning, det vill säga "först till kvarn"-principen.

Erbjudandet: Högst 77 000 aktier av serie B

Minsta teckningspost: 30 aktier (motsvarar 3 750 SEK)

Värdering: ca 42Mkr före emission

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).