Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

We Own Big Forest i Malmö AB

Tillbaka till alla uppdrag

We Own Big Forest i Malmö AB

2 nov - 16 nov 2020Anslutning till Euroclear

Nordic Issuing har på uppdrag av We Own Big Forest i Malmö AB agerat emissionsinstut vid bolagets anslutning till Euroclear Sweden AB.

En anslutning till Euroclear innebär förenklat att bolagets värdepapper digitaliseras. Vid en anslutning övergår bolaget från att vara ett kupongbolag till att bli ett avstämningsbolag, och aktieboken förs därefter av Euroclear. Aktierna blir då elektroniska och kan registreras på aktieägarnas VP-konto/depåer.

 

Läs mer om anslutning till Euroclear


Emissionsdokument