Avstämningsbolag

Avstämningsbolag

Ett avstämningsbolag är ett aktiebolag vars bolagsordning innehåller ett förbehåll om att bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister. Bolag som redan har, eller planerar att ha, många aktieägare väljer oftast att bli avstämningsbolag, exempelvis publika aktiebolag.

Vanliga skäl att bli avstämningsbolag

Om man som bolag planerar en börsnotering är det ett krav att ha ett avstämningsförbehåll i sin bolagsordning och att vara ansluten till en värdepapperscentral. Några vanliga skäl att bli avstämningsbolag är att:

  • Bolaget vill göra det enklare att få in kapital
  • Bolaget förbereder en börsintroduktion – alla börsnoterade bolag måste vara avstämningsbolag
  • Bolagets aktiebok börjar bli svårhanterlig att uppdatera på egen hand

Aktierna måste registreras hos en värdepapperscentral

Ett avstämningsbolag måste registrera sina aktier i ett avstämningsregister hos en värdepapperscentral. I avstämningsregistret finns en mängd uppgifter om respektive aktieägare. Utöver personuppgifter så finns exempelvis också uppgifter om eventuell pantsättning, förmyndare eller andra rättighetshavare. Ur avstämningsregistret beställs aktieboken. Den innehåller inte all information om en aktieägare utan endast personuppgifter och uppgifter om de aktier som ägaren har, t.ex. vilket aktieslag, aktieägare i bolaget äger.

Euroclear Sweden AB

I Sverige finns för närvarande bara en värdepapperscentral, Euroclear Sweden AB. Om man är ett avstämningsbolag i Sverige är detta alltså likställt med att vara anslutet till Euroclear. Om ett bolag inte är ett avstämningsbolag är det bolagets styrelse som ansvarar för aktieboken. Styrelsen ansvarar för att aktieboken uppdateras löpande, till exempel om aktier byter ägare om ägare tillkommer, eller när en ägare byter adress. När man väljer att ansluta sig till Euroclear och bli ett avstämningsbolag, är det Euroclear som ansvarar för att hålla aktieboken uppdaterad.

VP Securities A/S

En anslutning till VP Securities A/S, som är den danska motsvarigheten till Euroclear Sweden, innebär också att aktierna i bolaget digitaliseras. Aktieboken hanteras därefter inte längre av bolaget, utan av VP Securities eller Computershare. Om ett bolag vill notera sina aktier och att handeln ska genomföras i danska kronor kan man ansluta bolaget till VP Securities i Danmark. Det är också vanligt att danska bolag vill notera sig i Sverige, men behålla den danska valutan – då krävs en anslutning till VP Securities eftersom Euroclear inte tillhandahåller danska kronor i sitt system.

Hur blir man ett avstämningsbolag?

Funderar du på att börsnotera ditt bolag? I början av processen behöver du ta hjälp av ett emissionsinstitut. Vi på Nordic Issuing hjälper dig från första steget – hela vägen in i mål. Vi kontrollerar att ditt bolags aktiebok är i sin ordning för att kunna genomföra anslutningen till Euroclear Sweden. Vi sköter även allt det praktiska för att registrera ditt bolags aktier hos Euroclear i slutet av processen. Kontakta oss här så hjälper vi dig med nästa etapp för ditt bolag.

Fler artiklar från Nordic Issuing

Inlösen av teckningsoptioner
Inlösen av teckningsoptioner

Ett bolag genomför en emission av teckningsoptioner eftersom de har ett behov av att ta in kapital. Det vanligaste tillvägagångssättet för att ge ut teckningsoptioner är att genomföra en emission av units. En unit kan innehålla en eller flera aktier samt en eller flera teckningsoptioner.

Ordlista/förklaringar
Ordlista/förklaringar

Det används många specifika och komplexa termer i finansbranschen. Nedan har vi försökt lista och förklara de mest vanligt förekommande begreppen i samband med vårt arbete. Vi hoppas det kan komma till hjälp!

FAQ – Företrädesemission
FAQ – Företrädesemission

Att teckna värdepapper i en företrädesemission för första gången är inte alltid det enklaste. Det finns inte heller alltid ett standardsätt att gå tillväga, då olika aktörer (banker och emissionsinstitut) också önskar att anmälan görs på olika sätt. Nedan har vi redogjort för de vanligaste frågorna vi brukar få i samband med anmälan i en företrädesemission.

Har du fortsatt funderingar kring hur du ska göra för att anmäla dig i en företrädesemission  är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon eller via mejl.