Avstämningsbolag

Avstämningsbolag

Ett avstämningsbolag är ett aktiebolag vars bolagsordning innehåller ett förbehåll om att bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister. Bolag som redan har, eller planerar att ha, många aktieägare väljer oftast att bli avstämningsbolag, exempelvis publika aktiebolag.

Vanliga skäl att bli avstämningsbolag

Om man som bolag planerar en börsnotering är det ett krav att ha ett avstämningsförbehåll i sin bolagsordning och att vara ansluten till en värdepapperscentral. Några vanliga skäl att bli avstämningsbolag är att:

  • Bolaget vill göra det enklare att få in kapital
  • Bolaget förbereder en börsintroduktion – alla börsnoterade bolag måste vara avstämningsbolag
  • Bolagets aktiebok börjar bli svårhanterlig att uppdatera på egen hand

Aktierna måste registreras hos en värdepapperscentral

Ett avstämningsbolag måste registrera sina aktier i ett avstämningsregister hos en värdepapperscentral. I avstämningsregistret finns en mängd uppgifter om respektive aktieägare. Utöver personuppgifter så finns exempelvis också uppgifter om eventuell pantsättning, förmyndare eller andra rättighetshavare. Ur avstämningsregistret beställs aktieboken. Den innehåller inte all information om en aktieägare utan endast personuppgifter och uppgifter om de aktier som ägaren har, t.ex. vilket aktieslag, aktieägare i bolaget äger.

Euroclear Sweden AB

I Sverige finns för närvarande bara en värdepapperscentral, Euroclear Sweden AB. Om man är ett avstämningsbolag i Sverige är detta alltså likställt med att vara anslutet till Euroclear. Om ett bolag inte är ett avstämningsbolag är det bolagets styrelse som ansvarar för aktieboken. Styrelsen ansvarar för att aktieboken uppdateras löpande, till exempel om aktier byter ägare om ägare tillkommer, eller när en ägare byter adress. När man väljer att ansluta sig till Euroclear och bli ett avstämningsbolag, är det Euroclear som ansvarar för att hålla aktieboken uppdaterad.

VP Securities A/S

En anslutning till VP Securities A/S, som är den danska motsvarigheten till Euroclear Sweden, innebär också att aktierna i bolaget digitaliseras. Aktieboken hanteras därefter inte längre av bolaget, utan av VP Securities eller Computershare. Om ett bolag vill notera sina aktier och att handeln ska genomföras i danska kronor kan man ansluta bolaget till VP Securities i Danmark. Det är också vanligt att danska bolag vill notera sig i Sverige, men behålla den danska valutan – då krävs en anslutning till VP Securities eftersom Euroclear inte tillhandahåller danska kronor i sitt system.

Hur blir man ett avstämningsbolag?

Funderar du på att börsnotera ditt bolag? I början av processen behöver du ta hjälp av ett emissionsinstitut. Vi på Nordic Issuing hjälper dig från första steget – hela vägen in i mål. Vi kontrollerar att ditt bolags aktiebok är i sin ordning för att kunna genomföra anslutningen till Euroclear Sweden. Vi sköter även allt det praktiska för att registrera ditt bolags aktier hos Euroclear i slutet av processen. Kontakta oss här så hjälper vi dig med nästa etapp för ditt bolag.

Fler artiklar från Nordic Issuing

FAQ - Hur du tecknar i en IPO
FAQ - Hur du tecknar i en IPO

Att teckna värdepapper i en börsnotering, så kallad IPO (Initial Public Offering) för första gången är inte alltid det enklaste. Det finns inte heller alltid ett standardsätt att gå tillväga, då olika aktörer också önskar att anmälan görs på olika sätt. Nedan har vi redogjort för de vanligaste frågorna vi brukar få i samband med anmälan i en IPO, och förhoppningsvis hittar du lite vägledning kring tillvägagångssättet. Har du fortsatt funderingar kring hur du ska göra för att anmäla dig i en IPO där Nordic Issuing agerar emissionsinstitut är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon eller mail.

Anslutning till Euroclear Sweden – Så går det till
Anslutning till Euroclear Sweden – Så går det till

Börsnotering av ditt bolag? Svårhanterlig administrering av aktieboken? Anledningarna till att vilja ansluta sitt bolag till Euroclear kan vara många – men processen är alltid densamma. Här bryter vi ner hur det går till.

Börsnotering
Börsnotering

En börsnotering, eller IPO (Initial Public Offering), är när ett bolag noteras på börsen och aktierna blir tillgängliga för handel. Alla bolag som står inför en börsnotering måste vara publika, vilket behöver tas beslut om på en bolagsstämma innan bolaget kan påbörja sin IPO. Det vanligaste är att man som bolag i samband med en IPO genomför en riktad nyemission till allmänheten. Det ställs en rad olika krav för att ett bolag ska få noteras på börsen, till exempel att bolaget är anslutet till Euroclear Sweden AB.