FAQ – Hur du tecknar i en IPO

FAQ – Hur du tecknar i en IPO

Att teckna värdepapper i en börsnotering, så kallad IPO (Initial Public Offering) för första gången är inte alltid det enklaste. Det finns inte heller alltid ett standardsätt att gå tillväga, då olika aktörer också önskar att anmälan görs på olika sätt. Nedan har vi redogjort för de vanligaste frågorna vi brukar få i samband med anmälan i en IPO, och förhoppningsvis hittar du lite vägledning kring tillvägagångssättet. Har du fortsatt funderingar kring hur du ska göra för att anmäla dig i en IPO där Nordic Issuing agerar emissionsinstitut är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon eller mail.

Jag har aldrig tecknat värdepapper i en noteringsemission (IPO) förut. Hur gör jag?

Nordic Issuing hänvisar i de allra flesta noteringsemissioner till att genomföra sin anmälan via sin bank. Som kund hos Avanza eller Nordnet behöver du logga in på din internetbank och anmäla antal värdepapper du vill teckna i inloggat läge. Under varje uppdrag på Nordic Issuings hemsida hittar du länkar direkt till erbjudandet hos både Avanza och Nordnet när teckning ska ske genom banken.

Hur gör jag om jag inte kan teckna värdepapper genom min bank?

Om din bank inte erbjuder teckning för sina underliggande kunder måste du fylla i en anmälningssedel och sända in till den instans som har ansvar för att samla in anmälningssedlarna, vilket oftast är ett emissionsinstitut (i detta fall Nordic Issuing). På anmälningssedeln fyller du i antal värdepapper du vill teckna, din depå eller VP-konto, bank samt dina personliga uppgifter. Det är viktigt att lämna korrekta kontaktuppgifter och texta tydligt om du fyller i den manuellt. Otydliga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att bortses från.

Utöver det du själv fyller i på anmälningssedeln finns även viktig nyckelinformation angiven på anmälningssedeln. Denna information behandlar bland annat teckningskurs, teckningsperiod och förfarande vid olika kontotyper (Investeringssparkonto (ISK) & Kapitalförsäkring (KF)).

Villkoren för emissionen kan man alltid hitta i fullständigt format i prospekt eller memorandum som finns på bolagets eller Nordic Issuings hemsida.

Vad är ett KYC-formulär och när behöver jag fylla i en sådan?

Ett KYC-formulär (Know Your Customer) är ett standardformulär som ska fyllas i, i enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, av de som tecknar över motsvarande 15 000 euro eller de som tecknat aktier via Nordic Issuing fler än tio (10) gånger de senaste två (2) åren. Är man, eller har man, en närstående som är, eller inom de senaste 18 månaderna varit, PEP (eng. politically exposed person) ska man också fylla i en KYC. Som PEP räknas bl.a. domare i Högsta domstolen, regeringsanställda och dylikt.

Här kan du fylla i penningtvättsblanketten digitalt. Då räknas din digitala signatur med BankID som ett ID och du behöver inte komplettera med några övriga handlingar.

Hur vet jag om jag fått tilldelning?

Tilldelning meddelas alltid, via avräkningsnota (faktura) som skickas per epost. Om du tecknat värdepapper via banken kommer banken att meddela tilldelning och hantera betalningen. Avräkningsnotan skickas normalt via epost några dagar efter avslutad teckningstid. Om du efter avslutad teckningstid inte har fått någon avräkningsnota har du förmodligen inte fått någon tilldelning. Ibland anges dock epost-adressen på anmälningssedeln otydligt vilket gör att förseningar kan uppstå. Var därför alltid noggrann med att ange epost-adress tydligt på anmälningssedeln. Kolla även skräpposten om du inte kan hitta din avräkningsnota.

Kan jag bli utan tilldelning och kommer detta i så fall meddelas till mig?

Ja, du kan bli utan tilldelning. Den största anledningen till att tilldelning uteblir är att emissionen blir övertecknad, att anmälningssedeln är felaktigt ifylld eller att du som tecknare inte inkommit med efterfrågade uppgifter i tid (t.ex. KYC-formulär eller ID). Ingen notis lämnas till enskilda tecknare om utebliven tilldelning.

Hur gör jag för att få in mina aktier på ISK/KF?

För att få in dina värdepapper på Investeringssparkonto (ISK) eller Kapitalförsäkring (KF), behöver du kontakta din bank för att kontrollera om det är möjligt att leverera dina nya värdepapper till ett sådant konto, och hur du i så fall ska gå till väga.

När ska betalning ske?

Betalning ska ske i enlighet med avräkningsnotan, som normalt erhålls ett par dagar efter att teckningstiden avslutas. Om du har gjort din anmälan via din bank är det viktigt att kontrollera med banken hur deras rutiner funkar i samband med detta och när du behöver ha likvid tillgängligt på ditt konto. Nordic Issuing kan leverera värdepapper till dig först efter att betalning har inkommit till angivet konto och registrerats av oss.

Fler artiklar från Nordic Issuing

Anslutning till Euroclear Sweden – Så går det till
Anslutning till Euroclear Sweden – Så går det till

Börsnotering av ditt bolag? Svårhanterlig administrering av aktieboken? Anledningarna till att vilja ansluta sitt bolag till Euroclear kan vara många – men processen är alltid densamma. Här bryter vi ner hur det går till.

Avstämningsbolag
Avstämningsbolag

Ett avstämningsbolag är ett aktiebolag vars bolagsordning innehåller ett förbehåll om att bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister. Bolag som redan har, eller planerar att ha, många aktieägare väljer oftast att bli avstämningsbolag, exempelvis publika aktiebolag.

Börsnotering
Börsnotering

En börsnotering, eller IPO (Initial Public Offering), är när ett bolag noteras på börsen och aktierna blir tillgängliga för handel. Alla bolag som står inför en börsnotering måste vara publika, vilket behöver tas beslut om på en bolagsstämma innan bolaget kan påbörja sin IPO. Det vanligaste är att man som bolag i samband med en IPO genomför en riktad nyemission till allmänheten. Det ställs en rad olika krav för att ett bolag ska få noteras på börsen, till exempel att bolaget är anslutet till Euroclear Sweden AB.