Nordic Issuing

Solves your issues

Nyheter

Vi summerar året 2020!

Trots Corona-pandemi och en svajig start på börsåret har Nordic Issuing utvecklats väl sitt första år som ett nytt och helt eget varumärke inom Spotlight Group AB. Vi har inte bara utvecklats, vi har haft ett väldigt lyckat första år med många nya uppdrag från våra kunder och samarbetspartners som vi ser fram emot att ha långvariga relationer med framöver.

Nordic Issuing har under det gångna året genomfört hela 65 uppdrag, innefattande bland annat 9 IPOer, 13 företrädesemissioner och 15 optionsinlösen. Dessutom har vi blivit clearingmedlem i Euroclear Sweden AB (en svensk värdepapperscentral) som möjliggör andra typer av transaktioner – såsom kvotvärdesemissioner och avveckling (Delivery Versus Payment) i Euroclears VPC-system.

Nordic Issuing har också blivit medlem i VP Securities A/S i Danmark som är den danska motsvarigheten till Euroclear Sweden AB. Detta innebär att Nordic Issuing kan hjälpa danska onoterade och noterade bolag på ett helt nytt sätt och vara med bolagen på en långsiktig resa som bolagets dedikerade emissionsinstitut.

Under 2021 kommer fokus att ligga på att vidareutveckla bolagets digitala närvaro och system för att bli ännu mer effektiva och för att ge kunder och investerare den bästa möjliga service. Nordic Issuing vill bli det självklara valet för bolag som behöver hjälp av ett emissionsinstitut. Detta vill vi bli genom att leverera kvalitét, effektivitet och vara ständigt lyhörda för våra kunder och partners.

Nästa steg in på det nya året blir för Nordic Issuing att flytta in i egna lokaler på Stortorget 3 i Malmö, för att kunna fortsätta utvecklas som verksamhet och som oberoende aktör på den finansiella marknaden.

Vi ser fram emot 2021 och en resa som bara har börjat.

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År!