Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

EcoRub

14 mar - 25 mar 2022Optionsinlösen

EcoRub är ett greentech-företag som utvecklar nya material baserat på återvunnen plast och återvunnet gummi. Denna nya resurs omvandlas från avfall till ett miljövänligt alternativ för nytillverkning av plaster och gummi. EcoRubs egna material benämns ‘ThermoPlastic Recycled Rubber’ (TPRR). EcoRubs sortiment av TPRR-material tillverkas i form av pellets, vilket direkt kan implementeras i vanligt förekommande metoder för tillverkning av plast- och gummiprodukter.

Med lång erfarenhet och know-how tar sig EcoRub an utmaningen att tillsammans med produkttillverkande industrier och företag lösa problemet med ökad resurskonsumtion och avfall genom en cirkulär affärsidé.

EcoRubs olika TPRR-material utvecklas i ett brett spann av materialegenskaper för att genom olika produktionstekniker (formsprutning1, strängsprutning2, kalandrering3, gjutning etc.) kunna ersätta allt från hårda plast- till mjuka gummimaterial.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 14 - 25 mars 2022

Teckningskurs: 0,24 SEK

Villkor: En (1) teckningsoption av series TO 5 B berättigar till teckning av en (1) B-aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 23 mars 2022

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Emissionsdokument

  Penningtvättsblankett

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).