Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Gradientech AB

9 dec - 23 dec 2021Företrädesemission (Onoterat)

Gradientech är ett svenskt bolag inom diagnostik som utvecklar och erbjuder produkter och mjukvara för högkvalitativa analyser av hur celler reagerar på olika biologiska substanser.

Produkterna baseras på mikrofluidikteknik – läran om hur vätskor som är fysiskt avgränsade till en mikrometerskala beter sig. Kombinerat med realtidsmätning av levande celler möjliggör mikrofluidiktekniken precisa medicinska applikationer.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 7 december 2021

Anmälningsperiod: 9 - 23 december 2021

Erbjudandepris: 20,50 SEK per aktie

Företräde till teckning: Den som på avstämningsdagen den 7 december 2021 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Finansiell rådgivare: Redeye AB

Erbjudandes: Högst 4 068 607 aktier. Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieägare, och professionella investerare.

Emissionsdokument

  Prospekt Folder

  Folder