Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

NeoDynamics AB (publ)

Tillbaka till alla uppdrag

NeoDynamics AB (publ)

9 mar - 23 mar 2022Företrädesemission

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som arbetar med att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har utvecklat ett innovativt precisionsbiopsisystem, NeoNavia. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik, baserad på forskning som bedrivits vid Karolinska Institutet i Sverige. NeoNavia utvärderas för diagnos av bröstcancer på ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige och fler än 500 patienter har provtagits med pulsbiopsisystemet som nu introduceras kommersiellt.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 4 mars 2022

Teckningstid: 9 mars - 23 mars 2022

Villkor: Aktieägare per avstämningsdagen den 4 mars 2022 erhåller en (1) teckningsrätt per innehavd aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 1,15 SEK

Handel med rätter: Till och med 18 mars 2022

Erbjudandets omfattning: Företrädesemission om maximalt 60 250 592 aktier vilket motsvarar, vid fulltecknad, en total emissionsvolym om cirka 69,3 MSEK

Marknadsplats: Spotlight Stock Market