Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

The Speedrecruiters Company

Tillbaka till alla uppdrag

The Speedrecruiters Company

20 sep - 1 okt 2021IPO

Speedrecruiters Company A/S levererar SaaS-lösningar inom HR-teknik som digitaliserar ansökningsprocessen och tar bort den traditionella rekryteringsprocessen. Speedrecruiters lösningar inkluderar ett antal digitala funktioner som referenstagning, automatiska mötesamtal, dokumentöverföringar, fullständig statistik och rapportering. Därefter genereras avancerade och kvalificerade avslag för de kandidater som inte beaktas.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 20 september - 1 oktober 2021

Teckningskurs: 16,00 DKK per aktie

Minsta teckningspost: 300 aktier motsvarande 4 800 DKK

Värdering (pre-money): 26,5 MDKK

Planerad första dag för handel: 8 oktober 2021

Teckning av aktier ska ske via din bank. Anmälningssedeln kan användas till banker som inte erbjuder en digital lösning för att teckna aktier i erbjudandet.

Erbjudandet omfattar 1 562 500 stycken nya aktier och 93 014 existerande aktier, totalt omfattar erbjudandet 1 655 514 stycken aktier.

En temporär (”Midlertidige”) ISIN för de teckning av nya aktier är DK0061672680. Den permanenta ISIN för aktien som kommer listas för handel med kortnamnet ”SPEED” och ISIN-kod DK0061672763.

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).